อุดมธนะแอร์

  • ศูนย์บริการรถยนต์ Denso จ.เชียงใหม่ ให้บริการซ่อม/ติดตั้งแอร์รถยนต์ รถบัส รถบรรทุก รถห้องเย็น

  • ศูนย์บริการซ่อมโอเวอร์ฮอร์นคอมเพรสเซอร์

  • ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบเครื่องยนต์ เช็คระยะเครื่องยนต์

  • ศูนย์บริการ แบตเตอรี่ ช่วงล่าง ไดชาร์จ ไดสตาร์ท ระบบน้ำหล่อเย็น หม้อน้ำ ระบบไฟรถยนต์

  • ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์

  • ศูนย์บริการ ช่วงล่าง เบรก โช๊คอัพ ใบปัดน้ำฝน แตร

  • ศูนย์คอมมอนเรลดีเซล

  • จำหน่ายอะไหล่แท้แอร์รถยนต์