รายชื่อตัวแทนศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์เด็นโซ่

เขตภาคกลาง

 • ร้านแสงสุวรรณแอร์ 303/9-10 ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร.034-512819 แฟกซ์.034-514505
 • ร้านอนุชาแอร์เซอร์วิส 126 ม.16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-371056 แฟกซ์.032-371059
 • บริษัท รุ่งเรืองคาร์ออดิโอ จำกัด 373 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.036-313387-8 แฟกซ์.036-211292
 • บริษัท พี.ที แอร์ลพบุรี จำกัด 229 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร.036-421504 แฟกซ์.036-612629
 • ร้านท่ายางแอร์ แอนด์ ซาวด์ 238 ม.3 ถ.เพชรเกษฒ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทร.032-771010 แฟกซ์.032-461799
 • ร้านหาญเจริญแอร์ 61/18 ม.4 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร.035-331970 แฟกซ์.035-331971
 • ร้านเบ๊ เจริญกลการ 8/36 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7710 โทร.032-512191 แฟกซ์.032-530612
 • ร้านชาญชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ 1300/109 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-411152 แฟกซ์.034-836437
 • ร้านมานะประดับยนต์ 3 ถ.เพชรเกษฒ ต.พระประโทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร034-395374 แฟกซ์.034-395374
 • ร้านเทียนทัย แอร์ยนต์ 141-147 ถ.ธนบุรีปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุุทรสงคราม 75000 โทร.034-713690 แฟกซ์.034-713689
 • ร้านอุทัยออโต้แอร์ แอนด์ ซาวด์ 26/22 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร.056-512317 แฟกซ์.056-512396
 • ร้านรุ่งวัฒนาแอร์เซอร์วิส 1-287/38-39 ถ.นครนายก-นางรอง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร.037-314212 แฟกซ์.037-315791
 • ร้านเซเว่น แอร์ 137/10 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ๋ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.035-545834 แฟกซ์.035-545834
 • ร้านเจริญชัยออโตแอร์ 103/5 หมู่1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร.036-511253,539435-6 แฟกซ์.036-524083