อุดมธนะแอร์

ศูนย์บริการแอร์รถยนต์ DENSO จ.เชียงใหม่

           อุดมธนะ แอร์ ได้เริ่มเปิดกิจการโดย คุณอุดม ธันว์ธนะ ตั้งแต่ พ.ศ 2521 โดยมุ่งเน้นเฉพาะทางในด้านเครื่องปรับอากาศแอร์รถยนต์ทุกชนิดตั้งแต่รถยนต์นั่งขนาดเล็ก, รถขนส่งบรรทุก เครื่องทำความเย็นในรถบรรทุก (Freezer) ตลอดจน ระบบแอร์รถบัส (Bus Air Conditioner )

          จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 38 ปี พร้อมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถจากบริษัทเด็นโซ่โดยตรง จึงทำให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องปรับอากาศแอร์รถยนต์ เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในสินค้า คุณภาพ และ บริการจากเราด้วยดีเสมอมา

  • พ.ศ.2543   ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศแอร์รถยนต์ DENSO อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวประจำ จ.เชียงใหม่
  • พ.ศ.2548   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการซ่อมคอมเพรสเซอร์ DENSO นำร่องของภาคเหนือ
  • พ.ศ.2552   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการติดตั้งและจัดจำหน่ายเครื่องทำความเย็น DENSO สำหรับรถบรรทุกห้อง เย็น(Freezer)จาก บริษัทสหมณฑลเซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัด
  • พ.ศ.2552   ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นศูนย์บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร DENSO  (Bus Air Conditioner) จากบริษัทเทอร์โมคอนโทรล (2520) จำกัด