รายชือตัวแทนศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์เด็นโซ่

เขตภาคเหนือ

  • ร้านบุญส่งกิจการแอร์ 733/79 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เขียงราย 57000 โทร.053-711358 แฟกซ์.053-712959
  • ร้านรวมขัยมอเตอร์ 12/3 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.054-772906 แฟกศซ์.054-711023
  • ร้านชูชาติแอร์ แอนด์ ซาวด์ 130/6 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร.054-521752 แฟกซ์.054-627539
  • ร้านอุดมธนะแอร์ 61 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-275231 แฟกซ์.053-272753
  • ร้านมาสเตอร์แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 804/103-104 ม.10 ถ.มาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-303488,056-313477 แฟกซ์.056-313414
  • ร้านฮั้วการไฟฟ้า 36/17 ม.12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร.055-611627.055-611637 แฟกซ์.055-612788
  • หจก.หัวหินแอร์ 2/78-79- ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-611443
  • ร้านใหญ่แอร์ 31/2 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-413164 แฟกซ์.055-441986