เชิญชวนท่านให้ความสำคัญกับการดูแลแอร์รถยนต์

    อายุการใช้งานของแอร์รถยนต์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษารถยนต์เป็นอย่างดีของท่านเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่่นๆ ดังนี้

  • การนำรถเข้ารับการตรวจเช็คระบบแอร์ตามตาราบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์กับศุนย์บริการแอร์รถยนต์ที่มีมาตรฐาน
  • ได้รับคำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญ
  • การเลือกใช้อะไหล่แท้ติดรถจากโรงงานเพื่อความมั่นใจของท่าน

                                  ข้อดีของการใช้อะไหล่แท้

 เป็นอะไบ่แท้ติดรถ

 √
 คุณภาพมาตรฐาน  √
 อายุการใช้งานยาวนานกว่า  √
 ราคายุติธรรม  √
 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมซ้ำหลายครั้ง  √
 มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีตลอด  √
 มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ดีกว่า  √
 ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  √
 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  √
 สุขภาพดี  √