รายชื่อตัวแทนศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์เด็นโซ่

ภาคใต้

  • ชัยเจริญออโต้เซ็นเตอร์ 1923 ถ.ยมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-356532 แฟกซ์.075-311269
  • ร้านไดนามิค คูลลิ่งซัพพลาย 5/17 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-213293 แฟกซ์.076-221267
  • ร้านกลมการช่าง 11 ถ.ไทรงาม ซ.1 อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.075-212845 แฟกซ์.075-545845
  • วิคเตอร์ประดับยนต์ 335/31-33 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-284177 แฟกซ์.077-284177
  • ร้านหลังสวนประดับยนต์ 51 ถ.เพชรเกษม อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร.077-284177 แฟกซ์.077-284177
  • ร้านหลังสวนประดับยนต์ 51 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร.077-826223 แฟกซ์.077-826343
  • ร้านไฮ-ไฟ คาร์ออดิโอ สตูล 30/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร.074-711037,725338-9 แฟกซ์.074-721559
  • ร้านจารุแอร์ 247/23 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.077-501780 แฟกซ์.077-501780
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ออโต้เซอร์วิส 3/1-2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-365557-8 แฟกซ์.074-365558
  • บริษัท สยามแอร์ โปรเฟสส์ชั่นแนล จำกัด 359 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-237555,238777 แฟกซ์.074-356146