ข้อแนะนำการใช้เครื่องปรับอากาศรถยนต์

  • ควรจอดรถในที่ร่ม และถ้าหากจอดรถอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน จะทำให้อากาศภายในรถร้อนอบอ้าว ให้ขับรถโดยเปิดกระจกทุกบานชั่วครู่ เพื่อไล่อากาศร้อนออกไปจะทำให้อากาศภายในเย็นลงเร็วขึ้น
  • ขณะใช้เครื่องปรับอากาศจะต้องปิดช่องระบายอากาศให้มิดชิด มิเช่นนั้นจะทำให้ลมร้อนภายนอกไหลเข้าในตัวรถได้ จึงเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพความเย็นลดลง
  • เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศในขณะที่เดินทางเป็นเวลานาน ควรเปิดช่องระบายอากาศเป็นระยะๆ จะทำให้อากาศในบริสุทธิ์ขึ้น
  • ในวันที่อากาศชื้น ห้ามเป่าลมเย็นไปที่กระจกบังลมหน้า เพราะจะทำให้กระจกบังลมหน้าเป็นฝ้า เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถและนอกรถแตกต่างกัน
  • ในวันที่อากาศเย็นให้ปรับความแรงพัดลมไปที่ตำแหน่งความแรงสูงสุดชั่วครู่ เพื่อช่วยขจัดความชื้นที่ฝ้าที่กระจก
  • ในกรณ๊ที่ไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรติดเครื่องยนต์เปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตูรถหรือลดกระจกทุกบานทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำยาแอร์ และไล่กลิ่นอับภายในรถ
  • กลิ่นอับภายในห้องโดยสาร เนื่องจากในรถเกิดความเปียกชื้น เช่น พรม วัสดุปูพื้น เบาะ ฯลฯ ควรนำรถหรืออุปกรณ์เหล่านั้นทำความสะอาดและตากแดด ในกรณีที่ที่นำรถไปตากแดด ควรติดเครื่องยนต์เปิดประตูหรือลดกระจกลงทุกบาน เปิดสวิทช์ความเย็น และพัดลมแอร์ไว้ตำแหน่งแรงสุด ไว้ประมาณ 15-20 นาที จะช่วยใหกลิ่นเหม็นอับลดลง หากกลิ่นเหม็นอับไม่ลดลงอาจเนื่องมาจากภายในรถสกปรก ทำให้ตู้แอร์ (คอล์ยเย็น) สกปรกด้วยต้องนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างล้างและทำความสะอาดจะช่วยให้กลิ่นเหม็นอับหายไปได้
  • ควรทำความสะอาดแผงคอนเด็นเซอร์ (แผงคอล์ยร้อน) ที่อยู่หน้าหม้อน้ำโดยใช้ลมเป่าหรือใช้น้ำฉีดแล้วใช้แปรงขนอ่อนๆ แปรงคราบฝุ่นโคลนที่อุดตันตามครีบระบายความร้อนของแผงคอนเด็นเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน