รายชื่อตัวแทนศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศเด็นโซ่

ภาคตะวันออก

  • ร้านไฮเทคแอร์ 115/8-9 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-621673 แฟกซ์.038-860276
  • หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 47/1-2 ถ.ตรีรัตน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.039-344349-52 แฟกซ์.039-325702
  • ร้านพิชิตแอร์ 349/7-8 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร.039-523409 แฟกซ์.039-523408
  • ร้านปราจีนแอร์ 399 ถ.ราษฏร์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037-211331 แฟกซ์.037-213194
  • ร้านเสรี แอร์ 141/51 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038-727292 แฟกซ์.038-420665
  • บริษํท จักรพรรดิ์ซาวด์ จำกัด 10/16 ถ.ศรีโลธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-511393 แฟกซ์.038-515393
  • ร้านชัยเจริญกิจแอร์ 3/12 ม.9 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.038-214115 แฟกซ์.038-214115
  • ร้านเทคนิคแอร์ 21/5 ม.1 ถ.บายพาส-เลี่ยงเมือง ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.038-286561,797030 แฟกซ์.038790311
  • ร้านอุทัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ 333 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร.037-241448 แฟกซ์.037-241203