น้ำยาหล่อเย็น TOYOTA

         เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ เพื่อสร้างพลังงานในการขับเคลื่อน จะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นภายในเครื่องยนต์ ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะกระบายออกทางเครื่องยนต์ และระบบหล่อเย็น ดังนั้นระบบหล่อเย็น
จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจัด

    ระบบหล่อเย็นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ
          1. ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ
          2. ระหล่อเย็นด้วยอากาศ

      โดยทั่วไปแล้วเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะใช้ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ เนื่องจากมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าระบบหล่อเย็นด้วยอากาศ และยังช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเงียบกว่า เพราะน้ำที่หล่อเย็นอยู่รอบ ๆ ห้องเผาไหม้ สามารถช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ได้มากโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ
     ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ ประกอบด้วย เสื้อหล่อเย็น ปั๊มน้ำ หม้อน้ำ ท่อยาง เทอร์โมสตัท พัดลมระบายความร้อน ซึ่งจะทำงานทั้งในขณะเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ และขณะเครื่องยนต์ร้อน ขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เทอร์โมสตัท จะปิดปั๊มน้ำหล่อเย็น ให้ไหลเวียนอยู่ในเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น เทอร์โมสตัทจะเปิดออก น้ำหล่อเย็นซึ่งมีอุณภูมิสูงมาก เนื่องจากได้ ความร้อนจากห้องเผาไหม้จะไหลเวียนไปยังหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนออกโดยพัดลมและลมปะทะที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถ

      น้ำยาเติมหม้อน้ำโตโยต้า เป็นน้ำยาที่ช่วยในการหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ โดยมี Ethylene Glycol เป็นส่วนประกอบหลัก ถูกพัฒนาด้วยวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ผ่านการวิเคราะห์ และทดสอบกับตัวอย่างน้ำทั่วทุกภาค ของประเทศไทย จำนวน 18 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักประกันความมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพระดับมาตรฐานอันเข้มงวดของโตโยต้า และเหมาะสำหรับรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

   สาเหตุที่ต้องใช้น้ำยาเติมหม้อน้ำโตโยต้า (ชนิด Long Life Coolant )
          - การพัฒนากำลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
          - การลดเนื้อที่และน้ำหนักของเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณน้ำในระบบหล่อเย็นลดลง
          - การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น
          - การรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้คงที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน
          - เพื่อยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอะไหล่ในระบบหล่อเย็น

คุณสมบัติของน้ำยาเติมหม้อน้ำโตโยต้า
          1. ช่วยในการถ่ายเท และระบายความร้อนออกจากระบบหล่อเย็นได้ดี โดยน้ำยาเติมหม้อน้ำ Long Life Coolant จะช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำ ทำให้น้ำสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้นจึงช่วยป้องกันเครื่องยนต์ร้อนจัดได้ ( Over Heat )

          2. มีคุณสมบัติทางเคมีคงที่ไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมิ ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ทั้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและที่เย็นจัด

          3. ป้องกันการกัดกร่อนในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ของรถยนต์ จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นทั้งโลหะ และไม่ใช่โลหะ อาทิเช่น เสื้อสูบ, หม้อน้ำ, ปั๊มน้ำ, เทอร์โมสตัท, ท่อยางหม้อน้ำ และซีลปั๊มน้ำเป็นต้น

          4. ไม่ทำให้เกิดการตกตะกอน เพราะตะกอนจะเป็นสาเหตุให้รังผึ้งหม้อน้ำอุดตัน และเป็นอันตรายต่อซีลปั๊มน้ำ

          5. ผสมสารต้านทานการเกิดฟองอากาศในระบบหล่อเย็น

          6. ระยะเปลี่ยนถ่าย 40,000 กม. หรือ 2 ปี