ระบบแตร(Horn)

             แตรมีหน้าที่ผลิตเสียงสัญญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบเสียงของแตร ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของไดอะแฟรมภายใน แตรปกติในวงจรแตรจะนิยมใช้แตร 2 ตัวเป็นแตรเสียงตํ่า 1 ตัวและแตรเสียงสูงอีก 1 ตัว