น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Oil6, Oil8, Oil11 ใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ของแท้ ที่มีค่าความหนืด และการหล่อลื่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ จะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน